Klip fra YouTube

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TT Weigh er et enkelt og omkostningsvenligt vejesystem til landbrugsvogne. Vejesystemet bygger på de nyeste teknologier inden for hydraulisk vejning via reel-time trykmåling. TT Weigh informerer operatøren om den nøjagtige belastning i tons, kilo eller lbs og kan herudover indstilles til at give en alarm ved overskridelse af den indtastede maksimal-belastning.

TT Weigh har en vejenøjagtighed på +/- 3% ved overholdelse af den gældende veje- og kalibreringsprocedure. Systemet er yderst brugervenligt og installationsvenligt.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anvendelse af A-B linjer til både såning og rensning muliggør en mere præcis spor-i-spor bearbejdelse af marken. Topcon Autostyring kombineret med automatisk sektionskontrol (ASC) via kontrolbokse eller ISOBUS Apollo giver både økonomiske og miljømæssige fordele. Automatisk sektionskontrol (ASC) minimerer brugen af sprøjtemidler, gødning, såsæd mm. og dermed også omkostningerne dertil. 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Automatisk sektionskontrol (ASC) sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer, ved hurtigt og præcist at åbne/lukke dyser/sektioner. Landmanden har derfor mulighed for at minimere overlap/underlap,  som kan have store konsekvenser for den enkelte afgrøde.

Overlap kan resultere i ressourcespild og underlap kan formindske udbyttet, automatisk sektionskontrol er derfor et vigtigt redskab i både effektiviseringen af udbragte produkter og minimeringen af omkostningsbaserede udgifter. 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Loadmaster a100 er det førende vejesystem i branchen og kombinere avanceret sensorteknologi og signalbehandlingsteknikker. Systemet øger produkttiviteten og er designet til at fungere inden for hårde belastningsmiljøer og vejrforhold. Vejesystemet kan certificeres og bruges som kommerciel handelsvægt hvilket overflødiggøre den almene brovægt.

Systemet er universielt og kan benyttes på op til 10 redskaber, samt monteres på gummigeder, teleskoplæssere og andre maskiner med frontlæsser​​​​​​Loadmaster a100 måler løbende hydraulisk tryk under løft ved at bruge op til fire sensore


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ISO-RosCrop er et nyt og banebrydende plantesystem til jordbruget. Systemet er egenudviklet plantesystem, som sikrer en højere udnyttelsesgrad pr. hektar og en endnu uset kvalitet af planterne. Systemet er baseret på RTK-signaler, hvilket giver en præcision på +/- 2,5cm. Den præcise planteposition er en altafgørende faktor, som bidrager til en højere udnyttelsesgrad af marken, samt at alle planter udvikler sig mere symmetrisk. ISO-RosCrop systemet muliggør plantning i forudbestemte mønstre, hvilket tillader mekanisk rensning fra flere forskellige vinkler og dermed en maksimal udnyttelse af rensningen.

Plantesystemet er udviklet i samarbejde med virksomhedens kunder, hvilket har resulteret i et brugervenligt og intuitivt brugerinterface. ISO-RocCrop er ISOBUS-baseret og kan derfor anvendes på alle maskiner med ISOBUS. Plantesystemet kan anvendes ”On the Go” eller med den nye ”Stop ’n Go” funktion. On the Go funktion muliggør plantning mens maskinen kører, hvilket især er karakteriseret ved plantning af juletræer. Den nye Stop ’n Go funktionen er udviklet til at kunne bistå plantning af større planter og træer, hvor maskinen skal holde stille mens arbejdet foretages. Funktionen muliggør eksempelvis boring af hulle til eksempelvis hegnspæle, træer, planter og meget andet. Systemet understøtter NMEA 2000 og kan derfor anvendes sammen med alle maskiner der kommunikerer via dette system.


 

 

 

U-Turn er en applikation, som muliggør automatisk vending i forageren. Chaufføren har selv mulighed for at konfigurere foragervendingen via indstilling af vendingskurven, afstanden fra markkanten og opsætning af det pågældende mønster. Fordelen ved at anvende automatisk foragervending er, at aflaste chaufføren som nu bedre kan fokusere på redskabet og dets funktioner.

 

Xtend muliggøre skærmdeling via en tablet eller en smartphone. Chaufføren kan med fordel anvende skærmdelingen, hvis vedkommende ønsker at få vist f.eks. køre-vinduet eller ISOBUS-vinduet på sin medbragte tablet eller smartphone. Chaufføren kan ydermere benytte de samme funktioner via skærmdelingen, hvilket giver færre arbejdsvinduer på Topcon konsollen. 

 

Topcon X35 kan håndtere op til 4 kameraer, som chaufføren kan påmontere efter behov. Kamerafunktionen muliggør et bedre overblik over maskinen og redskabet. 


 

 

EIKSteer er en løsning til maskiner, hvor man via kommunikation over canbus-systemet på maskinen kan styre hjulene med en fuldproportional vippekontakt på armlænet. 

 

EIKSteer er en god løsning for alle, som har problemer med slidtage i skulder, ryg og nakke eller som sidder mange timer bag rettet. Eksempelvis er opgaver med frontlæsser, hvor man drejer meget på rattet, nu langt nemmere og mere behagelige at udføre med EIKSteer. 

 

Systemet kan i øjeblikket monteres på de fleste AutoGuide Ready traktore, andre modeller kræver el-ratløsning eller ekstern hydraulikblok. 

EIKSteer har to knapper på den ene side. Afhængigt af model kan de sættes op til at aktivere autostyringen, samt fungere som høj og lav følsomhed i vippekontakten. 


 

 

Topcon RTK Autostyring optimere din landbrugsdrift ved hjælp af avanceret teknologi. X-Serien sikrer en simpel og fleksibel arbejdsplatform, som forbedrer kontrollen med dit landbrug i form af øget produktivitet og maksimering af anvendelsesmulighederne i maskinparken. 

 

X-Serien forener præcis autostyring/positionering og muligheder for sektionskontrol (SC), variabel dosering (VRC), detaljeret kortlægning/datalogning og alsidig informationsstyring med et brugervenligt interface, samt mulighed for redskabskontrol. 

Systemet er yders fleksibelt og kan let flyttes fra maskine til maskine, hvilket giver en maksimal udnyttelse af maskineriet. 

 

X-Serien indeholder et væld af standard funktioner, som f.eks fuld ISOBUS VT, TC, AUX-N, ISB og der kan herudover tilkøbes et bredt spektrum af ekstraudstyr til at tilpasse kundebehovet. 


 

 

RosPlough enables more uniform ploughing, in which unevenness, different soil qualities and slope of the ground do not affect the final result. In the same way, it also prevents merged rows, because the system keeps to a precise furrow edge and the tractor can run more freely in the furrow. 

 

Ploughsterring gives a better pass line between the tractor and the plough, and results in less power consumption and less slippage, which in turn reduces fuel consumption and wear on parts

 

If the A-B lines are in the same direction as the sowing lines, the seed drill will be prevented from pulling along the plough direction, which gives a more "equal" sowing. 


 

 

RosPlough plovstyring muliggøre en mere ensartet pløjning, hvor ujævnheder, forskellige boniteter og hældninger på marken ikke kommer til udtryk i det færdige resultat. Man kan ligeledes ikke se sammenpløjningen, da systemet holder den nøjagtige furebredde på første plovfure. 

 

Plovstyring forbedre træklinjen imellem traktor og plov, hvilket resultere i et mindre effektforbrug, mindre hjulslip og derfor også et mindre brandstofforbrug og brug sliddele

 

Startes A-B linjerne i samme retning som SÅ-linjerne, undgår man at såmaskinen trækker efter plovretningen, hvilket giver en mere "lige" såning. 


 

 

NORAC Slant Kontrol er en simpel måde at styre bomhøjden på. Styringen foregår via automatisk kontrol af slant cylinderen og hovedliften. 

NORAC præcisionsdefineret bomhøjdekontrol opretholder bommen i en optimal højde ved at analysere både jordflade og afgrøde. En optimal sprøjtehøjde giver et mere fordelagtigt sprøjtemønster og en mere jævn anvendelse af kemien. På den måde effektiviseres brugen af sprøjtemidler og omkostningerne reduceres. 

 

NORAC Slant Kontrol er ISOBUS-kompatiblet og kan betjenes gennem enhver ISOBUS-konsol. Det er derfor muligt at styre sprøjten via en eksisterende konsol, så førehuset holdes fri for unødvendige skærme. 


 

 

RosCrop kan ved hjælp af et GPS-system baseret på RTK-signaler plante/så med en præcision på +/- 2,5cm. Ligeledes kan der plantes flere /sås mere pr. time end med andre systemet. 

 

Praktiske erfaringer viser, at der er store fordele ved at plante juletrær med præcision. Plantning med præcision giver flere træer pr. hektar og mere ensartede træer i højere kvalitet, da alle får lige adgang til lys, vand, gødning osv. 


 

 

RosCrop das Pflanzen effektiv einsetzt und saatgut RTK präzise aussät. Das System ermöglicht das Einpflanzen in Mustern, die sichert vor allem einen höheren Nutzungsgrad pro Hektar. 

 

Branchenkennzahlen zeigen, dass 10-15% mehr Bäume pro Hektar gepflanzt werden können und dies ohne Qualitätseinbußen. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich alle Pflanzen symmetrische entwickeln, da von allen Seiten gleichmäßiger Druck ausgeübtwird. 

 

RosCrop eignet sich nicht nur für das Pflanzen von Weihnachtsbäumen, sondern für alle Arten von Saatgut, das nach einem vorgegebenen Muster ausgebracht werden kann, damit alle Pflanzen über den gleichen Platz verfügen. 


 

 

RosCrop does efficiently plants your plants and sow your seed with RTK precision. The system allows patterns planting, which ensures a higher usage degree per acre.

 

Figures from the industry starte that 10-15% more trees can be planted per acre without affecting quality. Another benefit is that all of the plants develop more symmetrically, because they are affected equally on all sides. 

 

RosCrop is not just intended for christmas tree plantation, but for all types of crops for which there is a benefit in being sown or planted in a pre-determined pattern to ensure identical space per plant. 


 

 

RosCrop sætter effektivt dine planter og placerer dine frø med RTK præcision. Systemet giver mulighed for plantning i mønstre, hvilket først og fremmest giver en højere udnyttelsesgrad pr. hektar. 

 

Tal fra branchen viser, at der kan plantes 10-15% flere træer pr. hektar uden, at det går ud over kvaliteten. En anden fordel er, at alle planterne udvikler sig mere symetrisk, da de bliver trykket lige meget fra alle sider. 

 

RosCrop er ikke kun beregnet til juletræsplantning men til alle typer afgrøder, som med fordel kan sås eller plantes i et forudbestemt mønster for at sikre ens plads pr. plante. 


 

 

NORAC Total Kontrol er et system der automatisk styre alle bommens funktioner, hvilket giver en uset nøjagtighed og ydeevne. 

Total kontrolsystemet benytter ultralydsscannere, som er monteret på højre, venstre og midtersektionen. På den måde sikrer systemet, at bommen opretholdes i den optimale højde over både jordflade og afgrøde. 

 

Total Kontrol gør det muligt at styre hovedliften automatisk og uafhængigt, mens der anvendes proportionale ventiler til at styre hver vinge på sprøjten. 

 

Systemet giver operatøren et hidtil uset preformanceniveau, ved at kombinere funktionerne Soil Mode og Crop Mode, som betyder at både afgrøde og jordflade skannes. 


 

 

Topcon X25 konsollen har en høj ydeevne og er designet til at tilbyde fuldt udbygget præcision, kontrol over maskinen og autostyring til mindre bedrifter eller til den udgifts- og prisbevidste jordbruger. 

Topcon X25 konsollen tillader brug af praksis fra præcisions-jordbrig i flere operationer for at nedsætte omkostningerne, øge maskin-automatik og muliggøre højere driftseffektivitet

Konsollen har farve touch skærm med høj ydeevne, specifik designet til at møde jordbrugerens behov for at øge produktivitet og nedsætte omkostninger. Brugerfladen er yderst brugervendlig og kan dermed anvendes af alle.