RosCrop

RosCrop er et, effektivt og hurtigtarbejdende GPS RTK-system baseret på ISO- og Canbus-styring.
Systemet er baseret på RTK-signaler til plantning/såning med en præcision på +/- 2,5 cm med en
hastighed, som tidligere ikke har været mulig.


Systemet, der effektivt sætter dine planter og placerer dine frø med præcision!

 

Praktiske erfaringer viser, der er store fordele at hente ved at plante juletræer med præcision.
Flere træer pr. hektar, mere ensartede træer i højere kvalitet, da alle får lige adgang til lys, vand,
gødning osv.
Dyrkere af grønsager, planteskoler og på sigt også landmænd kan hente betydelige
fordele ved at placere frø/ udsæd med præcision, dette har hidtil ikke været mulig når både effektivitet
og høj kapacitet er et krav.
Vores system kan ved hjælp af et GPS-system baseret på RTK-signaler
plante/så med en præcision på +/- 2,5 cm. Det betyder, at der kan plantes/sås mere pr. time end
med andre systemer. Samtidig kan systemet anvendes sammen med alle isobus kompatible RTK-systemer
uanset fabrikat, der er monteret på en hvilken som helst traktor uanset fabrikat.

Plant i mønstre

Det sikrer først og fremmest en højere udnyttelses grad pr. hektar. Tal fra branchen fortæller at der kan
plantes 10-15% flere træer pr. hektar uden at det går ud over kvaliteten. En anden fordel er at alle planterne
udvikler sig mere symetrisk da de bliver trykket på samme måde fra alle sider. RosCrop er ikke kun beregnet
til juletræsplantning men derimod til alle typer afgrøder der med fordel kan sås eller plantes i et forudbestemt
mønster for at sikre ens plads pr. plante.
Ved økologisk dyrkning har RosCrop den store fordel at når planterne
er sat i et bestemt mønster kan der køres i flere forskellige vinkler med mekanisk rensning fordi der dannes
vinkler eller rækker på mange led. Derved kan der sikres maksimal maskinel rensning med meget få cm2 der
er ubehandlet omkring hver plante.RosCrop funktioner omfatter:

  • RosCrop er nem at bruge
  • Giver en præcis plantning
  • Er uafhængig af hastighed
  • Planter flere planter pr. time
  • Flere brugbare planter på arealet
  • Nemmere, skånsom pasning