Pressemeddelelser & Nyheder

 

Nu er den her!! Thorsen-Teknik lancerer banebrydende fildelings- og synkroniseringssystem til GPS-konsoller  

 

Thorsen-Teknik offentliggør deres nye fildelingssystem ThorsenCloud.

Fildelingssystemet muliggør deling af data og automatisk synkronisering direkte fra GPS-konsol til GPS-konsol. Systemet er ikke brand-låst og kan anvendes på alle førende konsoller. Deling af marker, jobs, A-B-linjer og VRC-kort har tidligere været en gråzone i præcisions-landbrug og ikke mindst en stor udfordring for brugerne. Thorsen-Teknik har derfor realiseret muligheden for datadeling via den nye UsbWifiSync, som kommunikerer med en online server. Systemet er yderst intuitivt og brugeren skal blot indsætte den nye UsbWifySync i konsollen og tilslutte en Wifi-kilde. Der foretages herefter en automatisk synkronisering hvert 5 minut. Ønskes hyppigere synkronisering gøres dette manuelt. Brugeren har altid adgang til serveren, som tilgås via computer eller smartphone/Iphone. Her er der mulighed for at administrere alle filerne.

Vi har den seneste tid oplevet en massiv efterspørgsel efter datadeling og vi er derfor rigtig glade for at kunne præsentere vores nye UsbWifiSync til de mange GPS-brugere i landbruget. Vi har formået at lave en enkel og brugervenlig løsning, som kan benyttes af alle. Deling af A-B-linjer, marker, jobs etc. er en realitet og vi har allerede nu fået mange forudbestillinger.

Det nye fildelingssystem har gjort det lettere at sende/modtage filer fra rådgivere og konsulenter. Traktorpiloten kan f.eks. modtage tildelingskort og andre filer direkte i marken.

Det er muligt at tilkoble den nye UsbWifiSync på alle markedets konsoller. Filer af samme art, kan let deles mellem forskellige brands, hvorimod filer af forskellig art kan være problematiske at håndtere, da disse filer er lavet til den specifikke konsol.

Thorsen-Teknik arbejder allerede nu på at realisere et konverteringsprogram, som vil gøre det muligt at dele forskelligartede filer mellem forskellige brands.

Der er ingen tvivl om at vores nye UsbWifiSync, vil blive mange landmænds bedste ven, fortæller Torben Thorsen, indehaver af Thorsen-Teknik.   

Af Emil Terpager Kristensen

15/10-2019

Download pressemeddelelsen her

Foto: 1 | Foto: 2

 

Nyt samarbejde skal skabe vækst 
 

Thorsen-Teknik indgår nyt samarbejde med Nordjysk Landbrugsteknik, som fremadrettet skal fungere som Service-Partner på alle produkter fra Thorsen-Teknik. Nordjysk Landbrugsteknik skal i fremtiden stå for montering, servicering og salg af eftermonteret præcisions-udstyr i den nordlige del af Danmark.  
 
Samarbejdet er opstået på baggrund af den massive efterspørgsel på eftermonteret præcisions-udstyr, samt et ønske om, at kunne servicere kunder lokalt. Nordjysk Landbrugsteknik og deres nye position som service-partner skal være med til at styrke og anskueliggøre brugen af GPS-udstyr i den nordlige del af Danmark.  
Kommentar fra Torben Thorsen: 
Etableringen af det nye service-center er en strategisk beslutning, som danner rammerne for Thorsen-Teknik’s offensiv på det danske marked. Nordjysk Landbrugsteknik skal agere vores lokale ansigt udadtil og sikre, at vores kunder varetages bedst muligt. Ejeren bag den nyetablerede virksomhed har mange års erfaring med eftermonteret præcisions-udstyr, hvilket Thorsen-Teknik sætter stor pris på. Søren Sandager, Nordjysk Landbrugsteknik har oparbejdet et unikt kendskab til vores produkter 
via hans ansættelse ved Thorsen-Teknik gennem 6,5 år. Søren er yderst kompetent og vi glæder os til at samarbejde med ham og hans virksomhed.  
 
Kommentar fra Søren Sandager:  
Nordjysk Landbrugsteknik er en nyetableret virksomhed med stor erfaring inden for landbrugsmaskiner og eftermonteret præcisionsudstyr. Jeg har i mit tidligere arbejdsliv monteret over 200 Topcon GPS-anlæg og serviceret/repareret et utal af traktorer og landbrugsmaskiner. Nordjysk Landbrugsteknik opererer primært nord for Limfjorden og beskæftiger sig med både salg, montering og servicering af autostyring og andet præcisionsudstyr. Jeg er specialiseret i landbruget og laver egenproducerede applikationsløsninger til styring og overvågning af maskiner. Virksomhedens kernekompetence er Topcon GPS-udstyr, Massey Ferguson traktorer/maskiner og ingen opgave er for stor/lille. Jeg ligger stor vægt på at være lokale og nærværende i fremtoningen, så kunderne altid kan regne med Nordjysk Landbrugsteknik. I vil derfor se meget mere til min nye servicebil nord for fjorden. Jeg ser frem 
til er stærkt og konstruktivt samarbejde med Thorsen-Teknik og glæder mig til at møde de mange kunder. 

Af Emil Terpager Kristensen

19/08-2019

Download pressemeddelelsen her

Foto: 1 | Foto: 2

 


 

Thorsen-Teknik lancerer nyt og banebrydende ISOBUS kompatibelt plantesystem  
 
Teknologi-virksomheden Thorsen-Teknik lancerer nyt og banebrydende plantesystem til jordbruget. ISO-RosCrop er et egenudviklet plantesystem, som sikrer en højere udnyttelsesgrad pr. hektar og en forbedret kvalitet af planterne. Systemet er en videreudvikling af det kendte RosCrop system, som har stor succes i hele Europa. Systemet er baseret på RTK-signaler, hvilket giver en præcision på +/- 2,5cm. Den præcise planteposition er en altafgørende faktor, som bidrager til en højere udnyttelsesgrad af marken, samt at alle planter udvikler sig mere symmetrisk. ISO-RosCrop systemet muliggør plantning i forudbestemte mønstre, hvilket tillader mekanisk rensning fra flere forskellige vinkler og dermed en maksimal udnyttelse af rensningen. Iso-RosCrop giver mulighed for logning af plantepositioner, via et unikt identifikationsnummer. På den måde kan den specifikke plante følges i hele ”jord til bord” processen. Det unikke id kan med fordel anvendes til pletgødskning, hvor indsatsen intensiveres og tilpasses hver enkelt plante. Denne gødningsmetode er til fordel for både udbytte og miljø.     
 
Plantesystemet er udviklet i samarbejde med virksomhedens kunder, hvilket har resultatet i et brugervenligt og intuitivt brugerinterface. ISO-RocCrop er ISOBUS-baseret og kan derfor anvendes på alle maskiner med ISOBUS. Plantesystemet kan anvendes ”On the Go” eller med den nye ”Stop ’n Go” funktion. On the Go funktionen muliggør plantning mens maskinen kører, hvilket især kan udnyttes ved plantning af juletræer. Den nye Stop ’n GO funktion er udviklet til at kunne bistå plantning af større planter og træer, hvor maskinen skal holde stille mens arbejdet foretages. Funktionen muliggør eksempelvis boring af huller til eksempelvis hegnspæle, træer, planter og meget andet. Systemet understøtter NMEA 2000 og kan derfor anvendes sammen med alle maskiner der kommunikerer via dette system.  

 

Af Emil Terpager Kristensen

19/08-2019

Download pressemeddelelsen her

Foto: 1 | Foto: 2

 


 

Ny redskabsstyring fra Thorsen-Teknik

Thorsen-Teknik offentliggør nu ImpSteer, som fremadrettet skal hjælpe landmændene med at minimere sidehældspåvirkninger i markarbejdet. ImpSteer er udformet som en universalløsning og kan monteres på alle landbrugsredskaber via hjulstyring, diske eller en sideskiftsramme. Den nye aktive redskabsstyring er udviklet og testet i tæt samarbejde med virksomhedens kunder, hvilket har udmøntet sig i et yderst brugervenligt og stabilt system.

ImpSteer muliggør en mere præcis arbejdsgang, hvor både traktor og redskab styres via RTK-signaler med en afvigelse på kun +-2,5cm. Den aktive redskabsstyring skal være med til at minimere sidehældspåvirkninger, skævt trækkende redskaber og påvirkninger fra jordens forskellige boniteter via GPS-styring af både traktor og redskab. Systemet betjenes gennem den eksisterende Topcon X23, X25 eller X35 via ISOBUS og kunden behøver derfor ikke en ekstra skærm i kabinen. ImpSteer muliggør en mere effektiv afgrødestyring og minimerer ligeledes stresspåvirkninger af chaufføren. ImpSteer optimerer ligeledes spor-i-spor bearbejdelse af jorden, hvilket resulterer i et bedre resultat/udbytte for landmanden. Den præcise spor-i-spor bearbejdelse af jorden, giver mulighed for mekanisk rensning/lugning og mange andre præcise efterbearbejdelser af afgrøderne. ImpSteer er i modsætning til de førende kamerasystemer på markedet ikke påvirket af lys, skygge og overlap, hvilket sikrer et yderst driftssikkert system, som kan anvendes i alle vejrforhold. ImpSteer understøtter AUX-N funktioner på AUX-N kompatible joysticks. Her har kunden mulighed for at tildele knapperne, i det originale joystick, funktioner som ellers kun kan betjenes på konsollen.

Kommentar fra indehaver af Thorsen-Teknik, Torben Thorsen

Præcision er et hot emne i det danske landbrug og mange har allerede fået øjnene op for de uanede muligheder i præcisions-udstyr. Vi har tidligere set en tendens til, at landmændene primært har fokuseret på autostyring af traktoren, men det mener vi hos Thorsen-Teknik er en fejl i mange sammenhænge. Sidehæld, redskabsvægt og skævt trækkende redskaber er alle faktorer, som ikke kan styres med almen autostyring og her er ImpSteer bestemt en god mulighed. Aktiv redskabsstyring muliggør en mere præcis spor-i-spor bebrejdelse af jorden, hvilket giver et optimeret slutresultat.

Af Emil Terpager Kristensen

19/08-2019

Download pressemeddelelsen her

Foto: 1 | Foto: 2

 


 

Thorsen-Teknik åbner Demo Farm i Norge 

Thorsen-Teknik A/S har indgået et stærkt samarbejde med Skare Gård i Norge. Gården vil fremadrettet fungere som en Thorsen-Teknik Demo Farm, hvor kunderne har mulighed for at se og prøve høj-præcisionsudstyr fra Thorsen-Teknik.

Samarbejdet sker med henblik på at give mere information om mulighederne i et moderne præcisions-jordbrug, samt anskueliggøre de forskellige løsninger til maskiner og redskaber. Ideen bag initiativet er, at skabe et styrket bånd til både forhandlere og slutbrugere i Norge, ved at give kunderne en unik mulighed for at se og opleve Thorsen-Teknik’s udstyr i aktion, samt skabe nogle mere jordnære og frie rammer hvor slutbrugeren er i fokus. En Thorsen Demo Farm vil indeholde et bredt udvalg af præcisions-udstyr og samtidig fungere som testcenter for nye produkter. 

Torben-Thorsen, Ejer af Thorsen-Teknik

Etableringen af vores nye Thorsen-Teknik Demo Farm i Norge bygger på en stor efterspørgsel efter præcisionsudstyr, samt nordmændenes lyst til at afprøve innovative præcisionstiltag. Vi har allerede opnået en stor interesse for Demo Farmen og vi kigger allerede nu på etableringsmulighederne på vores hjemmemarked. Initiativet skal i fremtiden danne grobund for et solidt og mere nært samarbejde mellem Thorsen-Teknik og vores kunder/forhandlere. Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til vores nye Thorsen-Teknik Demo Farm, som åbnes i Norge d. 26/07 – 2018.

Af Emil Terpager Kristensen 

26/09-2018

Download pressemeddelelsen her

Foto: 1 | Foto: 2